ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
เลขจัดเก็บPT-PG-AT-01-01-01
ชื่อสารสนเทศงาน 60 ปี สวนสุนันทา
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดกิจกรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บAV-VD-CM-06-01-01
ชื่อสารสนเทศพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีดีทัศน์
หมวดพิธีการ
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-14-01-01
ชื่อสารสนเทศอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บGP-TB-AM-05-04-02
ชื่อสารสนเทศสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บGP-TB-CS-01-04-05
ชื่อสารสนเทศคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดหลักสูตรการศึกษา
รายละเอียด[คลิก]
หน้า 1
1 2 3 4
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com