ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา279
เลขจัดเก็บส(นท).3/06
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศ60 ปี สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2539.
บรรณลักษณ์213 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม. + 1 ไฟล์ : 669.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2480 - 2539.
คำสำคัญ60 ปี สวนสุนันทา ; โรงเรียนมัธยมสาธิต ; คณะ ; โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ; อาคารศรีจุฑาภา ; ห้องสมุด ; สำนักวิทยบริการ ; วิเทศสัมพันธ์ ; ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือ 60 ปี สวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย สวนสุนันทา : จากอดีตถึงปัจจุบัน -- ความเป็นมาของคณะและโรงเรียนสาธิต -- การบริหารงานจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยสู่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา -- อาคารศรีจุฑาภา -- จากห้องสมุดสู่สำนักวิทยบริการ -- วิเทศสัมพันธ์สวนสุนันทา -- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม : มรดกล้ำค่า น่าหวงแหน -- แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (2540 - 2555) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา -- ข้อมูลการจัดการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com