ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา627
เลขจัดเก็บส(นท).6/10
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศสูจิบัตรงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2513.
บรรณลักษณ์[92 หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานรื่นเริง, 2513
คำสำคัญหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; หอประชุมสุนันทานุสรณ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับหนังสือสูจิบัตรงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา วันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 เนื้อหาประกอบด้วย คำกล่าวต้อนรับผู้เข้าชมงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- รายชื่อคณะกรรมการงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- การแต่งตั้งนิสิตและครูฝึกสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- กำหนดการประจำวันงานฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- รายละเอียดประกอบสถานที่ในการจัดงานแสดงกิจกรรมต่างๆ ฉลองหอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- เหรียญท่ี่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (พระนางเรือล่ม) -- ผู้อภินันทนาการ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด ไม่มีไฟล์
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com